HỌC VIÊN XUẤT SẮC

Ngày đăng: 01:43 PM 06/09/2018 - Lượt xem: 2,551

VINH DANH HỌC VIÊN XUẤT SẮC  

 

Năm

Học viên

         Nghề nghiệp/

               Địa chỉ

Khởi đầu

 (Số từ đọc trong 1 phút/ mức hiểu)

Sau khóa học

  (Số từ đọc trong 1 phút/ mức hiểu)

Số lần cải thiện tốc độ (lần)

Hiệu quả đọc tăng lên (lần)

2012

Lữ Minh Quang

        Học sinh THPT

1327/20

5200/57.5

3.92

11.27

2012

Vũ Thành An

        Học sinh THPT

289/70

2635/70

9.12

9.12

2012

Nguyễn Thị Oanh

   Giám đốc Marketing

282/50

1695/61.5

6

7.4

2012

Hoàng Minh Toán

            Giám đốc

230/63

2135/64

9.3

9.4

2012

Nguyễn Xuân Nga

            Sinh viên

353/43.75

3088/60

8.75

12

             

Facebook