LỜI CHỨNG THỰC

Ngày đăng: 01:44 PM 06/09/2018 - Lượt xem: 2,220

Với một khóa học không quá dài, chỉ gói trọn trong 12 giờ đông hồ, nhưng đã để lại trong mỗi học viên những ấn tượng, cảm xúc khác nhau

 

 

Chia sẻ của thầy Nguyễn Tiến Trường - Trưởng phòng GDCYTNN-Sở GDHN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ của Lữ Minh Quang - Người đã đạt tốc độ kỷ lục 5200 từ trên phút sau khóa học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ của cô Nguyễn Hồng Chung giáo viên dạy môn văn ở trường Phổ thông:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ của Học viên Trịnh Thị Tâm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ của Học viên Hoàng Đình Thiên:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook