ĐỌC HIỂU

Tầm nhìn - Sứ mệnh của SpeedReading

Tầm nhìn - Sứ mệnh của SpeedReading

02:01 PM 23/09/20181,250

Tổ chức tiên phong giúp cho người Việt tiếp nhận tri thức nhanh và hiệu quả. Phấn đấu trong 10 năm tới (2028) đào tạo kỹ năng đọc nhanh cho 1 triệu người Việt.

Đọc tiếp...
THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌC

01:40 PM 06/09/20183,764

Đọc tiếp...
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

01:40 PM 06/09/20183,131

Một trăm năm trước, thế giới của chúng ta nhỏ hơn rất nhiều so với hiện nay. Chúng ta không có điện thoại, máy fax hay email, chúng ta cũng không đi du lịch nhiều và do đó mức độ tiếp cận với thông tin cũng như nhu cầu tìm hiểu thông tin của chúng ta cò

Đọc tiếp...
Facebook