ĐỌC HIỂU

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

01:40 PM 06/09/2018506

Một trăm năm trước, thế giới của chúng ta nhỏ hơn rất nhiều so với hiện nay. Chúng ta không có điện thoại, máy fax hay email, chúng ta cũng không đi du lịch nhiều và do đó mức độ tiếp cận với thông tin cũng như nhu cầu tìm hiểu thông tin của chúng ta cò

Đọc tiếp...
Facebook